Menu

Veilig werken bij je werkgever

Veiligheidsregels zorgen ervoor dat we veilig kunnen werken. Deze regels gelden voor alle medewerkers in een bedrijf. Vooral in de industrie gelden veel voorschriften voor een veilige en gezonde werkplek.

Zorg ervoor dat je de regels kent en dat je weet hoe je gevaarlijke situaties kunt voorkomen. Dat is niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook die van anderen en voor het bedrijf waar je werkt.

 

Wij geven je deze tips omdat Actief Werkt! ervan overtuigd is dat voorkomen beter is dan genezen.

Jouw veiligheid staat altijd voorop! Ben je aan het werk en zie je iets gebeuren dat niet volgens de veiligheidsregels is, wees dan alert. Meld onveilige handelingen/situaties, (bijna)ongevallen direct aan je leidinggevende en aan Actief Werkt!. Je kunt deze ook melden aan onze kwailteitsmanager via veiligheid@actiefwerkt.nl.

Gezond aan het werk

Je wil natuurlijk graag voorkomen dat je ziek wordt. En dat willen wij ook! Als je gezondheidsklachten hebt die mogelijk te maken hebben met je werk, dan kun je zelf een arbeidsomstandigheden spreekuur (preventief spreekuur) aanvragen bij de arbodienst.

Als je tenminste vier jaar in dienst bent van Actief Werkt!, is het mogelijk om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te vragen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de gezondheidsrisico’s van je werkzaamheden en hoe we die risico’s kunnen beperken. Uiteraard is met de arbodienst overeengekomen dat je privacy altijd wordt gerespecteerd. Heb je interesse in zo’n spreekuur of onderzoek? Geef het aan bij je contactpersoon van Actief Werkt!.

Melden van ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties

Alle ongevallen, incidenten, schades en onveilige situaties moeten altijd gemeld worden. Zo kunnen we herhaling voorkomen, en kunnen we de juiste zorg geven aan de betrokken flexcollega’s. Hoe meld ik zoiets?

  • Meld het ongeval, incident, schade of onveilige situatie direct aan je leidinggevende én je contactpersoon bij Actief Werkt!;
  • Verplaats of verwijder niets dat zou kunnen helpen bij het onderzoek naar het ongeval, incident, schade of onveilige situatie;
  • Bijna-ongevallen of onveilige situaties kun je ook preventief melden via veiligheid@actiefwerkt.nl. De kwaliteitsmanager neemt je melding vervolgens in behandeling.